Kategoriler

#Revir
#Gündem

Excel Fonksiyonlar QR Code

Google Excel Dersleri > Excel Fonksiyonlar

Excel Fonksiyonlar

DERS 14: FONKSİYONLAR (İŞLEVLER)

 

Amaçlar:

 

-Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak.

-Fonksiyonları Kullanmak.

-Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak.

 

I. FONKSİYONLAR NE İŞE YARAR?

Daha önceki haftalarda da Microsoft Excel'in bir hesaplama aracı olduğunu belirtmiştik. Bu anlamda hesaplama için çok sayıda işlem yapılır; bunlar bir ortalama işlemi ya da bileşik faiz hesabı olabilir. İşte Excel'in bu yetenekleri Worksheet fonksiyonları (işlev) olarak adlandırılan çok sayıda hazır fonksiyon tarafından yapılır. SUM, AVERAGE (TOPLA, ORTALAMA) gibi bildiğimiz fonksiyonları örnek gösterebiliriz.

 

Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar, standart çalışma sayfası ve makro sayfası hesaplamalarını yapar. Fonksiyonları, çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. Bir formül, bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. Formülün en başında bir fonksiyon görünüyorsa, herhangi bir formülde olduğu gibi, onu bir eşit işareti ile başlatmalısınız.

 

Örnek:

 

SUM fonksiyonu:

 

=SUM (B2:B17)

 

=TOPLA (B2:B17)

 

Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye, B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz.

 

Fonksiyonlar yukarıdaki gibi basit olabileceği gibi, çok sayıda fonksiyon içeren formüller şeklinde de olabilir.

 

=SUM(AVG(INT(SUM(K45:K55)*3/8):M3),45)  gibi uzun ve iç içe de olabilir.

 

Birçok işlemi yaparken fonksiyonları bilmek ve kullanmak kolaylık sağlar. Bunun yanı sıra finanstan, muhasebeye ve diğer mühendislik alanlarında çok sayıda işlemi yapmak için Excel fonksiyonları gerçek birer çözümdür.

 

Microsoft Excel 2000'de belli kategoriler altında çok sayıda fonksiyon vardır:

 

Kategori                                                                    Açıklama

Most Recently Used (En Son Kullanılan)         En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. Siz fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler.

All (Hepsi)                                                                  Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi.

Financial (Finansal)                                          Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar.

Date & Time (Tarih ve Saat)                                       Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar.

Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri)                   Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar.

Statistical (Istatistiksel)                                                İstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar.

Lookup & Reference (Arama ve Başvuru)                   Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar.

Database (Veritabanı)                                                 Veritabanı işlemleri.

Text (Metin)                                                               Metin bazlı işlemler.

Logical (Mantıksal)                                                     Mantıksal fonksiyonlar.

Information (Bilgi)                                                       Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan fonksiyonlar.

User Defined (Kullanıcı Tanımlı)                                  Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın.

 

A. FONKSİYONLARI KULLANMAK

Fonksiyonların kullanımında önemli olan her fonksiyonun gerekli parametrelerinin yazılmasıdır. Örneğin bir toplama işlemi yapılacaksa SUM fonksiyonu ile gerekli alanlar belirtilerek toplanmalıdır.

 

=SUM(A1:E1)

 

=TOPLA(A1:E1)

 

Yukarıdaki fonksiyon çalışma tablosundaki A1 hücresinden A10 hücresine kadar olan 10 alanı toplar.

 

 

            A1

 

1          1000

 

2          2000

 

3          3000

 

4          4000

 

5          1000

 

6          =SUM(A1:E1)

 

SUM fonksiyonunun uygulanmasının sonucu olarak:

 

            A1

 

1          1000

 

2          2000

 

3          3000

 

4          4000

 

5          1000

 

6          11000

 

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

 

B. FONKSİYON SİHİRBAZI

Karmaşık ve içiçe fonksiyonları kullanacağım zaman genellikle sihirbazı kullanırım. Çünkü elle yazarken öğeleri birbirine ayıran karakterinden tutunda daha birçok olası sorun bizi beklemektedir. Bu nedenle birkaç fare tıklamasıyla fonksiyonları kullanmak için fonksiyon sihirbazı çok yararlıdır.

 

Fonksiyon sihirbazını başlatmak:

 

Fonksiyon sihirbazını başlatmak için, genellikle veri alanı içinde formülünü konulacağı ya da işlemin yapılıp sonucun konulacağı hücre üzerine gelindikten sonra, araç çubuğunda Function Wizard (İşlev Sihirbazı) düğmesi tıklanır. Ardından sihirbaz ekranı karşınıza gelir.

 

Sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. İlk adım fonksiyonun seçilmesidir. İstediğiniz fonksiyonu, sağ taraftaki FunctionFunction Category Name (Fonksiyon Adı) altından seçin. İstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz, sol taraftaki (Fonksiyon Kategorisi) altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin.

 

 

 

Not: Excel'de yer alan mevcut fonksiyonlara ek olarak finansalToolsmenüsünden Add-Ins komutu ile ek fonksiyon kütüphanelerini (Analysis Toolpak) yükleyiniz. ve bilimsel alanda kullanılan diğer fonksiyonları da fonksiyon listesine eklemek ve kullanmak istiyorsanız

 

II. SIK KULLANILAN FONKSİYONLAR

Tarih ve saat fonksiyonları, tarih ve saat (zaman) bilgisinin elde edilmesi ve işlenmesini sağlar.

 

DATE Fonksiyonu:

 

Excel'de her güne bir seri numarası verilir. DATE fonksiyonu belirtilen bir tarihin (günü) seri numarasını verir.

 

=DATE(yıl, ay, gün)

 

=TARİH(yıl, ay, gün)

 

Sonucunda o tarihin numarası elde edilir.

 

TODAY Fonksiyonu:

 

Bulunulan günü verir. Genellikle sistem tarihinden gün bilgisini alarak işlem yapıldığında kullanılır.

 

=TODAY() - "1/1/2001"

 

= BUGÜN()

 

Yukarıdaki ifade ile bugün ile yıl sonu arasında kaç gün olduğu hesaplanır.

 

TIME Fonksiyonu:

 

Zamanın seri numarası olarak karşılığını verir. Bir günün başlangıç anı 0 ile, bitiş anı da 0.9999 değeri ile ifade edilir.

 

=TIME(saat, dakika, saniye)

 

Sonucunda o zaman değerinin numarası elde edilir.

 

NOW Fonksiyonu:

 

O anki zamanı tarih ve zaman olarak verir. Diğer bir deyişle o anki zamanı gün, ay, yıl ve saat olarak verir.

 

=NOW()

 

= ŞİMDİ()

 

Sonucunda o anın değeri elde edilir.

 

INT Fonksiyonu:

 

Belirtilen bir sayıyı tam sayıya yuvarlar.

 

=INT(2.34)

 

Sonucu: 2

 

=TAMSAYI()

 

Örneğin rastgele üretilen bir değeri tamsayıya çevirmek için:

 

 =INT(RAND()+1)

 

 Sayısal loto sayısı üretmek:

 

=TAMSAYI((S_SAYI_ÜRET()*49)+1)

 

 

PRODUCT Fonksiyonları

 

Verilen sayıları çarpar.

 

=PRODUCT(3,7)

 

ya da

 

=ÇARPIM(3,7)

 

Sonucu: 21

 

RAND Fonksiyonu:

 

0 ile 1 arasında rastgele bir sayı üretir.

 

 

=S_SAYI_ÜRET()

 

 

=RAND()

 

RAND() fonksiyonu 0 ile 1 arasında bir gerçek bir sayı üretir. Bu nedenle genellikle bir sayı ile çarpılır ve tamsayıya çevrilerek kullanılır.

 

=Int(Rnd(1) * 49) + 1

 

Yukarıdaki fonksiyon her çalıştığında 1 ila 48 arasında bir sayı üretir.

 

ROUND Fonksiyonu

 

Tanımlanan bir sayıyı belirtilen ondalık uzunluğa yuvarlar.

 

=ROUND(sayı, hane sayısı)

 

=ROUND(42.789, 1)

 

=YUVARLA(42.789, 1)

 

Sonucu: 42.72

 

 

EXCEL'in en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi de finanstır (mali işler). Çok sayıda finansal fonksiyonun kullanımını öğrenerek mevcut ticari işlemlerinizi kolaylaştırabilir ya da yeni çözümler ve uygulamalar yapabilirsiniz.

 

PMT Fonksiyonu:

 

En yaygın kullanılan finansal (mali) fonksiyondur. Payment  n dönem sonunda gerçekleşecek nakit girişi ya da çıkışını hesaplar. (ödeme) fonksiyonu, belli bir faiz oranı üzerinden

 

 

=PMT(ana para, faiz, süre)

 

 

Örnek: Yıllık %90 faizle 400 milyon liralık malı 12 ay taksitle almak için ne kadar ödeme yapmanız gerekir?

 

 

=PMT(%90/12;12;-400000000)

 

 

III. UYGULAMA

 

Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın:

 

 

1. Ay ortalamalarını, giderlerin önceki aya göre artış oranlarını hesaplayan formülleri yazın.

 

2. ROUND fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam yuvarlatın.

 

3. INT fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam sayıya çevirin.

 

4. İşlemleri elle ve daha sonra da Fonksiyon Sihirbazıyla yapın.

 

 

 

Veri: 

 

Kişisel Giderler            ocak    şubat    Artış Oranı?     mart     nisan                toplam

 

Giyim                           100      50        =?        50        12        212

 

Visa                             100      100                  200      300      700

 

Cep Telefon                 20        30                    20        40        110

 

Öğlen Yemeği              20        30                    30        30        110

 

Kitap                           10        10                      0          30        50

 

Kişisel Gider Toplamı250        220                  300      412      1182

 

Ay Ortalamaları           ?          ?          ?          ?          ?          ?          ?

 

                                                                                 

GÖZDEN GEÇİRME

 

1. Fonksiyon (işlev) kullanmanın deneyimli bir kullanıcıya ne gibi yararları olabilir?

 

2. Finansal fonksiyonlar nelerdir? Örnek veriniz.

 

3. Kullanıcı kendi fonksiyonunu yazabilir mi? Bu ne gibi yararlar sağlar?

 

Yorum Yaz!

Kufur, hakaret iceren yorumlar onaylanmayacaktir..
Ziyaretcilerimizin IP Numaralari Gerektiginde Yasal islemler icin Kayit Altinda Tutulmaktadir.

Yorum Yok
Facebook Twitter Google+