Kategoriler

#Revir
#Gündem

internet in temel kavramları QR Code

Google Bilgisayar > internet in temel kavramları

internet in temel kavramları

INTERNET NEDİR TEMEL KAVRAMLAR

1. Internet nedir

2. TCP/IP nedir

3. Internet’e kimler dahildir? Kaç tane Bilgisayar Internet'e bağlıdır? Kaç Kişi
Internet Kullanıyor?

4. Internet ne sunar

5. Internet yoluyla alabildiğim bu bilgileri, programları kimler koyar? Bunları
alıyorum ama, para ödemem gerekir mi? Freeware, Shareware, Public Domain gibi
kavramlar ne anlama gelir

6. Internet'e erişim nasıl olur

7. Internet adresi nedir? Domain ismi ve IP numarası ne demektir

8. Internet üzerinde istediğimiz bilgiler nasıl yerlerine ulaşıyorlar

9. Internet adreslerinde görülen kısaltmalar ne anlama gelir

10. Internet'e bağlı tüm bilgisayarların listesini nasıl alabilirim

11. Internet Mühendisliği nedir

12. Internet ne kadar güvenli

13. Internet'te bilgiler hangi hızlarla iletilir? Bant Genişliği Nedir? Doluluk
Oranı Nedir1. Internet nedir?

Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında
yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.

Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi
saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir
teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay,
ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. Internet’i bu haliyle bir
bilgi denizine, yada büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz. Internet’e, bakış
açımıza bağlı olarak farklı tanımlamalar da getirebiliriz : Internet,

• 1997 sonu itibarıyla 100,000,000’u aşkın insanın kendi arasında etkileştiği,
bilgi değiş-tokumu yapabildiği ve kendi yazısız kuralları olan büyük bir
topluluktur. Bu, internetin sosyal yönüdür.

• Pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir
kütüphanedir.

• 1997 sonu itibarıyla, 20,000,000’u aşkın bilgisayarın bağlı olduğu çok büyük
bir bilgisayar ve iletişim ağıdır.

• Kişilerin değişik konularda fikirlerini serbestçe söyleyebilecekleri ortamlar
barındıran bir demokrasi platformudur.

• Evden alış-veriş, bankacılık hizmetleri, radyo-Televizyon yayınları, günlük
gazete servisleri vb gibi uygulamaları ile aslında Internet aynı zamanda bir
hayat kolaylaştırıcıdır.

Tüm bu tanımların arakesitinde yer alan ise "Bilgiye Ulaşım ve Onu Paylaşım,
sonrasında da elde edilen bilgiyi kullanım" dır.

Sonuç olarak, Internet, önümüzdeki yıllarda üretilecek bilgilerin dolaşım
sistemidir. Ticari boyutunun da ortaya çıkmasıyla yaşamla daha çok iç içe
geçmeye başlamıştır. Internet farklı bir ortam, farklı bir uzay. Kendi, yazılı
olmayan, kuralları olan; kendi toplumu olan bambaşka bir uzay. Klasik yaşama
biçimlerini, değer yargılarını değiştiren; hayatımıza yeni kavramlar, yeni
uğraşlar getiren bir şey. Hayatımızı etkiliyor. Hem de çok fazla bir biçimde.


Internet'in etkilerini görmek ve onu hissetmek sanırım çok daha kolay.
Hayatımızda normal şartlarda yaptıklarımızı göz önüne getirelim ve Internet'in
bunları nasıl değiştirdiğini; bunlara nasıl yeni anlamlar yüklediğini
gözlemleyelim. Belki bazılarımız için daha az (ye da hiç), bazılarımız için daha
çok (ye da aşırı çok) etkilenmeler olacaktır. Ancak gerçek olan, önümüzdeki
yıllarda (2000'e girerken) Internet olgusu her yönüyle bizimle olacak ve
hayatımızda onunla ilintili pek çok şey yapıyor olacağız (Ağ üzerinden
alışverişler, uçak/tren rezervasyonları, günlük gazetelere erişim, Bilimsel
dergileri okumak gibi.)2. TCP/IP nedir?

"Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde
yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "Internet protokolleri", ya da TCP/IP
protokoller ailesi denir. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu
sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok
veri iletişim protokolüne verilen genel addır. Bir başka değişle, TCP/IP
protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar.

Bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü (FTP, File Transfer
Protocol), Elektronik posta iletişim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer
Protocol), TELNET protokolü (Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda
etkileşimli çalışma için geliştirilen *login* protokolü) verilebilir. Adını
sıkça duyduğumuz WWW ortamında birbirine link objelerin iletilmesini sağlayan
protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır.
TCP/IP protokolü aynı zamanda, diğer iletişim ağlarında da kullanılabilir.
Özellikle pek çok farklı tipte bilgisayarı veya iş istasyonlarını birbirine
bağlayan yerel ağlarda (LAN) kullanımı yaygındır.3. Internet'e kimler dahildir?

Kaç tane bilgisayar Internet'e bağlıdır? Kaç Kişi Internet Kullanıyor?

Bütün dünya üzerinde Internet'e; üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu
kuruluşları, pek çok ticari kuruluş vb gibi değişik yerler bağlıdır ve
Internet’e bağlı bilgisayar sayısı 25,000,000 civarında tahmin edilmektedir.
(1997 sonundaki durum) Bu sayı her gün süratle artmaktadır. Ortalama Internet
kullanıcısı sayısının ise, 100,000,000 'un üzerinde olduğu tahmin edilmektedir
(1997 sonlarındaki durum). Internet iletişim ağına bağlı bir bilgisayarın bir
tek kullanıcısı olabildiği gibi, birden çok (bazen yüzlerce, binlerce)
kullanıcısı da olabilir. Kişisel bilgisayarlar ve evden bağlantılar tek
kullanıcılı Internet bağlantılarına örnek olarak verilebilirler. Öte yandan,
aynı anda birden çok kullanıcının erişebildiği ve kullandığı daha çok "Unix"
işletim sistemi ile çalışan orta ve büyük boy sistemler de çok kullanıcılı
Internet bağlantı örnekleridir.4. Internet ne sunar?

Internet'i bir "iletişim ağı" olarak tanımladıktan ve bu ağ üzerinde bilgi
dolaştığını belirttikten sonra, internetin bu altyapı üzerinde neler sunduğunu
tahmin etmek aslında o kadar da güç değil. Bu "iletişim ağı"nın içinde bulunan
her hangi iki bilgisayar arasındaki en temel işlem çift yönlü bilgi aktarımıdır.
Burada bilgiden kasıt, bilgisayarlardan birinde bulunan bir dosya, bir
bilgisayar programı ya da bir mesaj olabilir.

Internet, teknik olarak, TCP/IP protokolü ile desteklenen pek çok servis sunar.
Örnek olarak, Internet erişimi olan bir kullanıcı, eğer kendisine yetki
verilmişse, Internet’e bağlı diğer herhangi bir bilgisayardaki bilgilere
erişebilir, onları kendi bilgisayarına alabilir, kendi bilgisayarından da
Internet erişimi olan başka bir bilgisayara dosya/bilgi gönderebilir. Bu
özellik, dosya transfer protokolü olarak bilinir. Benzer şekilde, Internet
üzerindeki kullanıcılar birbirlerine elektronik posta gönderebilirler. Bu da,
posta iletim protokolü olarak bilinir.

Internet, değişik protokoller aracılığı ile, insanlara "bilgiye erişim"
olanakları sunar. Yani, Internet yardımıyla "her çeşit" bilgiye erişebilirsiniz.


İçerik bakımından, Internet’in sundukları bazen insan hayal gücünü zorlayacak
boyutlara varmaktadır. Vizyondaki filmlerin kısa tanıtımlarını kolayca
evimizdeki ekrana taşıyabilir ya da Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde tarama
yapabiliriz. TÜBİTAK arşivine bağlanıp Bilim ve Teknik dergilerinin yeni ve eski
sayılarını tarayabilir, yazıları okuyabiliriz. Ya da, Hacettepe Üniv.'ne uzanıp
o anki Beytepe Kampüsü sıcaklıklarını grafiksel olarak görebiliriz. Başka bir
örnek olarak, katılmak istediğimiz bir bilimsel toplantıya bildirimizi Internet
üzerinden gönderebiliriz. Örnekleri arttırmak mümkün; NASA servislerine
bağlanıp, son uydu fotoğraflarını tarayabiliriz; ya da Şiir arşivlerine bağlanıp
şiirler okuyabiliriz. Son yıllarda geliştirilen World Wide Web (WWW, Web)
temelli Internet araçları ile bilgiye ulaşım daha da kolaylaşmış ve
ulaşılabilecek bilgiler ve sunulan servisler miktar ve çeşit olarak
artmışlardır. internetin sundukları; onu kullananların istekleri, hayal güçleri
ve gelişen Internet teknolojisi ile hep çoğalmaktadır.

Internet, bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak için değişik 'bilgi arama/tarama'
yöntemleri de sunar. Internet'in sundukları çok geniştir ve bu kadar bilgi
arasında, bilinçsiz bir kullanımla, insan yolunu çok kolay kaybedebilir.
Internet'ten alınabilecek servisler, temel kullanımlar vb ile ilgili olarak
CSS'nin "Internet Üzerinde Arama/Sorgulama; 'Bazı Başlangıç Noktaları" kısmına
bakılabilir.5. Internet yoluyla alabildiğim bu bilgileri, programları kimler koyar? Bunları
alıyorum ama, para ödemem gerekir mi?

Freeware, Shareware, Public Domain gibi kavramlar ne anlama gelir?

Internet ile erişilebilen bazı merkezlerde herkese açık arşivler vardır.
Buralarda çok çeşitli bilgiler, çok çeşitli programlar bulunur. Bu bilgiler bir
konferansın kayıt formu olabileceği gibi, piyasadaki bir ürünün tanıtım kılavuzu
da olabilir. Bilgi amaçlı dosyalar, daha çok düz yazı formatındadır ve
grafik/ses/animasyon vb ile içeriği zenginleştirilmiş olabilir. Bunlar daha çok,
bir ürünün tanıtımı, kullanımla ilgili sorunları çözmede kullanıcıya yol
gösterecek bazı destek bilgileri vb. dır. Ayrıca, web tabanlı ortamlarda, firma
reklamları ve ürün tanıtıcı reklamlara da rastlamaktayız.

Bu tip arşivlerde en çok karşılaşılan dosyalar, çok değişik amaçlar ve değişik
bilgisayar ortamları (PC, Mac, Unix vb) için geliştirilmiş binlerce çeşit ve
yüzlerce giga byte yer tutan bilgisayar programlarıdır (yazılım, software).

Public Domain Yazılımlar : Bu programları yazan kişiler, kendi programlarını
herkesin alıp bedava kullanmasına izin verirler. Ancak, bazı durumlarda bu
bedava kullanım kısıtlandırılır. Public Domain yazılımlarda aşağıdaki hususlar
göz önüne alınmalı:

• tamamı değiştirilmeden üçüncü kişilere kopyalanmalı,

• eğer söz konusu eser bir başka yerde kullanılacaksa (örneğin bir başka eserde
bundan yararlanılacaksa) yazarlarına bildirilmeli,

• herhangi bir şekilde eserin dağıtımından dağıtım medyası masrafından fazla
masraf alınmamalı (BBS'ler için)

Bunun en iyi örneklerinden biri GPL (GNU Public License)'dır.

Freeware (Bedava) Yazılımlar : Freeware yazılımlar limitsiz bir şekilde bunları
alan kişiler tarafından kullanılabilir. Bu yazılımlar, parayla üçüncü kişilere
satılmamalıdır. (Sözgelimi, su an okuyor olduğunuz doküman freeware'dir.) Böyle
bir yazılım kullanıyorsanız ve işinize yarıyorsa, yazarına bir e-mail ile
teşekkür edin. İnanın çok hoşuna gidecektir. Böylece, onu, başka Freeware
programlar yazma konusunda ve aynı programın yeni sürümlerini hazırlama
konusunda teşvik etmiş olursunuz.

Shareware Yazılımlar : Shareware yazılımlarda ise 'kullan, eğer beğenirsen bana
belli bir miktar para gönder' felsefesi geçerlidir. Bu miktar genellikle 10-20
ABD doları mertebesindedir. Shareware yazılımlar kaynak kodları ile birlikte
dağıtılmayabilirler. Programı alan kişi, belirli bir süre (1 ay gibi) kullanır,
eğer kullanmaya devam ederse bu parayı gönderir. Ancak, burada zorlayıcı bir
mekanizma yoktur. Yine programı kullanırsınız ama para ödemezsiniz. Bazı
durumlarda, kullandığımız Shareware program, süresi dolunca çalışmaz. Çoğunluk
böyle programlara para ödememektedir; ancak, 'Shareware' felsefesi her geçen gün
daha fazla yerleşmektedir. Bir Shareware yazılıma 10-20 dolar ödediğinizde
aslında pek çok şey kazanırsınız. Bunlar:

• Para ödenmeden kullanımda programın bazı kısımları çalışmaz ya da çok kısıtlı
çalışır. Bunun önüne geçmiş olursunuz.

• Programın ilk çalıştırılışında ve daha sonra belirli aralıklarla ekrana gelen
ve programın satın alınmadan (Unregistered) kullanıldığını belirten can sıkıcı
mesajlardan kurtulursunuz.

• Programın bundan sonraki tam fonksiyonlu yeni sürümlerini uzun bir sure
bedavaya alabilirsiniz.

• Programla ilgili çok iyi bir dokümantasyona ve yardım ortamına sahip
olursunuz.

• Belki de en önemlisi, programı yazan kişiye emeğinin karşılığını ödeyerek onu
bir anlamda programı geliştirmesi ve yeni ürünler ortaya çıkarması konusunda
teşvik etmiş olursunuz.

Eğer ödeme imkanınız varsa, sürekli kullandığınız 'Shareware' programlar için bu
az miktardaki paraları ödemek programları daha verimli kullanmanız açısından çok
önemlidir.

Tryware Yazılımlar : Bazı ticari şirketlerin, yeni geliştirdikleri yazılımların
sınırlanmış sürümleridir ve tanıtım amacıyla konurlar.

Poscardware Yazılımlar : Bütün bunların yanında, bir de 'poscardware' yazılımlar
vardır. Bu yazılımları geliştirenlerin kullanıcılardan tek beklentisi güzel bir
kartpostaldır. Eğer günün birinde 'poscardware' bir yazılım kullanırsanız, hemen
bu programı yazan kişiye bir kartpostal gönderin!!!

Patch Yazılımlar : Mevcut bir yazılımın (ticari ya da public domain) bazı
hatalarını düzeltmek, ve programı güncellemek amacıyla, ilgili firmaların (ya da
kişilerin) çıkardıkları "yama" programlar. Bu tip programlar, Internet üzerinde
sıkça dağıtılır.6. Internet'e erişim nasıl olur?

Pek çok Internet kullanıcısı, Internet'e, çalıştıkları kurum ya da bulundukları
üniversiteler üzerinden erişirler. Evden olan bağlantılar da, Internet
bağlantısı olan bir eğitim kurumu, ticari kuruluş ya da, ticari olarak Internet
hizmeti veren kuruluşlar üzerinden olur. (Kişisel Internet bağlantıları için bu
CSS'nin Internet’e Kişisel Bağlantı kısmına bakınız.)7. Internet adresi nedir? Domain ismi ve IP numarası ne demektir?

Internet’e bağlı her bilgisayarın kendine özgü bir adresi vardır. Domain Name
System (DNS) olarak adlandırılan hiyerarşim bir isimlendirme sistemi ile
(Internet adresi), internete bağlı bilgisayarlara ve bilgisayar sistemlerine
isimler verilir. DNS de, bir TCP/IP servis protokolüdür. DNS, 'host' olarak
adlandırılan internete bağlı tüm birimlerin yerel olarak bir Ağaç yapısı içinde
gruplandırılmasını sağlar. Bu şekilde, bütün adreslerin her yerde tanımlı
olmasına gerek kalmaz. Örnek olarak, İTÜ.edu.tr altında, ehb.İTÜ.edu.tr, onun
altında da, titan.ehb.İTÜ.edu.tr vb seklinde dallanmış bir çok adres olabilir.


Her bir Internet adresine 4 haneli bir numara karşılık gelir. a.b.c.d seklindeki
bu numaralara IP (Internet Protocol) numaraları denir. burada, a,b,c ve d 0-255
arasında değişen bir tam sayıdır. (32 bit adresleme sistemi). Örnek olarak
titan.ehb.İTÜ.edu.tr için bu numara 160.75.27.250 'dır.

Her Internet adresinin ilk kısmı bulunduğu domain'in network adresini, son kısmı
ise makinenin (host) numarasını verecek şekilde ikiye bölünür. Bir bilgisayar
ağında bulunan makinelerin miktarına göre makine numarası için ayrılan kısmın
daha büyük veya daha küçük olması gerekebilir. Değişik ihtiyaçlara cevap
verebilmesi açısından IP adresleri aşağıdaki şekilde gruplanmıştır.

• Class A network adresleri 1.0.0.0 adresinden 127.0.0.0 a kadar olan aralığı
kaplarlar. Her networkte kabaca 1.6 Milyon makine bulunabilir

• Class B network adresleri 128.0.0.0 adresinden 191.255.0.0 adresine kadar olan
aralıktadır: 16065 network adresi ve her networkte kabaca 65500 makine
bulunabilir

• Class C network adresleri 192.0.0.0 adresinden 223.255.255.0 adresine kadar
olan aralıktadır. Her biri 254 makineden oluşan yaklaşık 2 milyon network adresi
barındırır.

• Class D 224 ve 254 arasında kalan adresler herhangi bir network tanımlamazlar,
ileri kullanımlar için rezerve edilmişlerdir.

Bu domain adreslerinin dağıtımı NIC (Network Information Center) tarafından
yapılır, daha sonra her domain sahip olduğu adresi kendi ihtiyaçlarına göre
parçalayarak dağıtabilir. (Son zamanlarda,sınırlı sayıdaki Internet adres
uzayının bitebileceği düşüncesi ile, yeni bir adresleme stratejisine doğru da
gidilmektedir. önümüzdeki yıllarda, yeni tip IP adreslerinin (128 bit) ortaya
çıkacağını bekleyebiliriz.)

Bu IP numaralarına (domain adreslerine) karşılık düşen bir makine ismi de
bulunur. Bu sayede makinelerin isimleri daha kolay akılda kalır. Her domain'de o
domaine ait IP numaraları ile bu isimler arasında geçişi sağlayan bir servis
(Domain Name Service) bulunur. Bu servis aynı zamanda diğer domain'lere ait
isimleri ilgili DNS'lere sorarak öğrenir.

Örneğimize geri dönecek olursak. İstanbul Teknik Üniversitesi bir Class B
network numarasına sahiptir. (160.75.0.0) .İTÜ.edu.tr domaininde bulunan tüm IP
numaraları 160.75. ile başlar. Bilgi İşlem Merkezi bu numarayı yerel ağlara
dağıtmıştır. Elektronik-Haberleşme Bölümü domain'i ne (160.75.27.0) numarası
verilmiştir. burası da ehb.İTÜ.edu.tr olarak tanımlanmıştır. Bu network
içerisinde yer alan makinelerin hepsi 160.75.27. numarası ile başlar, söz gelimi
bu network'de yer alan titan ismi verilen makinenin IP numarası 160.75.27.250
--> titan.ehb.İTÜ.edu.tr şeklindedir.

Dikkat edilirse bir host numarası 1 den 254 e kadar 254 farklı değer alabilir.
Zira 0 ve 255 bu numaralandırmada özel anlamlar içerirler. 0, network'u
tanımlarken 255 de o network'teki tüm hostları tanımlar.

127.0.0.1 adresi ve 127.0.0.0 Network'u test ve geliştirme için kullanılır.
127.0.0.1 adresi her makinenin kendisini tanımlar buraya gönderilen her şey,
sanki bir başka Networks’ten geliyormuş gibi makinenize geri dönecektir. Bu
sayede herhangi bir network bağlantısı olmadan bazı denemeler yapılarak network
yazılımları geliştirilebilir.

DNS, ayrıca, Internet adresini nümerik adrese çevirir. Domain'ler hiyerarşim DNS
adresleme sistemi içindeki farklı yapıları temsil ederler. Her domain kendi
içinde bağımsız bir topluluktur. Doğal olarak, herkes kafasına göre gelişi güzel
Internet domain ismi ve IP numarası alamaz. Network Information Center (NIC)'e
bunun için başvurmak gerekir. Aksi taktirde karmaşayı siz düşünün!!!8. Internet üzerinde istediğimiz bilgiler nasıl yerlerine ulaşıyorlar ?

Internet'e bağlı her network şu veya bu şekilde kendisine bağlantı sağlayan bir
servis sunucusuna veya kuruma bağlıdır. Bu birleşme yerlerinde birden çok
bağlantısı bulunan router'lar bulunur. Bu düğüm noktalarında düğümün belirli
kollarında hangi networklerin bulunduğuna dair bilgiler (ya routerlar arası
haberleşme protokollerinden ya da sabit tanımlamalardan) yer alır. Bu tanımlara
ek olarak bir de default route tanımı bulunur, düğümde tanımlı bulunmayan
adresler oraya yönlendirilir.

Tüm haberleşme ortalama olarak 100 ila 1000 Byte arasında yer alan bilgi
paketleri şeklinde gerçekleşir. Her paketin başında nereden gönderildiği (IP
adresi) ve nereye gönderildiği yer alır. Paketin içeriği kullanılan haberleşmeye
göre büyük farklılıklar gösterir. Bu sayede, örnek olarak bir mail, üzerinde
adres bulunan küçük paketler halinde düğümden düğüme atlayarak geçer.

Bu yapı çerçevesinde, "bilgiyi isteyen" (istemci) ve "bilgiyi gönderen" (sunucu)
iki ana noktadan bahsedebiliriz.İstemci (bilgiyi isteyen) bilgisayar, bu isteğini protokollerde belirtilen bazı
kurallar dahilinde istediği bilginin olduğu bilgisayara (Sunucu) bildirir. Bu
iki bilgisayar arasında bilginin geçtiği/yönlendirildiği başka bilgisayarlar da
vardır.9. Internet adreslerinde görülen kısaltmalar ne anlama gelir?

Internet'e bağlı kuruluşlar değişik gruplara ayrılabilir ve bir kuruluşun domain
adresi, o kuruluş hangi gruba dahilse ilgili kısaltmayı bazı istisnalar dışında
mutlaka içerir. Ayrıca, ülkelerin 2 harfli tanıtım kodları da (Amerika Birleşik
Devletleri ve Kanada çıkışlı adreslerin çoğu ve geniş bir kitleye servis sunan
bazı birimler dışında) adresin sonuna eklenir. Internet adresi, eğer özel amaçlı
bir servise (ftp, gopher, www gibi) aitse, genellikle, bu durum, adresin başında
kullanılan bir kısaltmayla verilir. aşağıdaki liste, adreslerde kullanılan bazı
kısaltmaları ve ne anlama geldiklerini göstermektedir:

gov : Hükümet kuruluşları

edu : Eğitim kurumları (üniversiteler gibi)

org : Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar

com : Ticari kuruluşlar

mil : Askeri kuruluşlar

net : Servis Sunucuları (Internet Servis Sağlayıcıları gibi)

ac : Akademik kuruluşlar (bazı ülkelerde edu yerine kullanılmaktadır)

int : uluslararası organizasyonlar, kuruluşlar

ftp : FTP Arşiv Sitesi (ön ek)

www : World Wide Web Sitesi (bazen web de kullanılır) -ön ek-

Bazı ülke kısaltmaları : tr:Türkiye, jp:Japonya, uk:Ingiltere, it:İtalya, ch:İsviçre,
ca:Kanada, ru:Rusya, id:Endonezya, nl:Hollanda, de:Almanya, fr:Fransa,
il:İsrail, no:Norveç, se:İsveç, fi:Finlandiya, gr:Yunanistan, hr:Hırvatistan, yu:Yeni
Yugoslavya, br:Brezilya, bg:Bulgaristan

Örnek domain adresleri : hokudai.ac.jp (jp=Japonya), bilkent.edu.tr (tr=Turkiye),
oak.oakland.edu, servis.net.tr, www.microsoft.com, ftp.netscape.com, tubitak.gov.tr,
garbo.uwasa.fi (fi=Finlandiya, www.nato.int (Nato).

Genel olarak bu sınıflamaya uyulsa da, bazı domain adlarında daha farklı sözcük
grupları da olabilir ( rl.ac.uk (uk=Ingiltere), www2.İTÜ.edu.tr gibi). Özellikle
.com domain-lerindeki sıkışmadan dolayı, yeni global domain adları oluşturma
çalışmaları 1997 ortalarında tamamlanmıştır. Yeni kullanıma açılan alan adları
şunlardır :

arts : Sanat ve kültür ile ilgili siteler

firm : Ticari Firmalar

info : Bilgi servisi sunan siteler

nom : Kişisel domainler için kullanılan adresler

rec : Eğlence siteleri

stor : Alışveriş merkezleri, ticari ürün satılan yerler

web : www ile ilgili servis sunan siteler

10. Internet'e bağlı tüm bilgisayarların listesini nasıl alabilirim?

Internet adres koleksiyonu yapıyorsunuz sanırım.:-) Milyonlarca adresten
bahsediyoruz. Bunları listelemek ve almak mümkün değilse yakın bir şey. Ancak,
bir takım konularda bünyesinde bilgiler, programlar barındıran popüler
servislerin gruplanmış FTP/Web/Gopher adreslerini almak mümkündür. Bunun için,
CSS'nin Temel Internet Servisleri kısmına bakmanız gerekiyor.11. Internet Mühendisliği nedir?

'Internet Mühendisi de olur mu canım?' demeyin sakın çünkü, bir kavramdan
günümüzde sıkça söz ediliyor. `Internet Engineering Task Force' grubu epeydir
çalışıyor. Internet'in sağlıklı çalışması için gerekli tasarımların yapılmasına
`Internet Engineering' diyebiliriz. Internet servis geliştiricileri ve Internet
Servis Hizmeti üreten, protokol geliştiren kişilere Internet Mühendisi deniyor.
Bununla Internet servislerinden sorumlu bilgisayar mühendisini kastetmiyoruz.
Üniversitelerimizde Internet Mühendisliği bölümleri de açılırsa hiç
şaşırmayın!!!! :-)12. Internet Ne Kadar Güvenli?

Internet'in, şu an için, çok fazla güvenli olduğu söylenemez. Nadiren de olsa,
kişisel iletiler (e-posta, e-mail) kötü amaçlı, profesyonel kişiler tarafından
illegal yollarla ele geçirilebilir. Özellikle ticari kuruluşların Internet'i
kullanmaya başlamaları ile birlikte, Internet'te güvenlik probleminin çözümü
için ciddi çalışmalar yapıldı.Web üzerinden iletilen her türlü bilginin, yeni
şifreleme teknikleri ve çok yüksek hızlı hatlar sayesinde yeterince güvende
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, yine de, kullanıcı şifreleri, banka kredi kart
numaraları ve benzeri gibi gizlilik içeren bilgileri net üzerinde serbestçe
göndermeyin (e-mail ile, güvenlik kilidi olmayan Web listeleyicileri ile vb.)
13. İnternette Bilgiler Hangi Hızlarla İletilir? Band Genişliği Nedir? Doluluk
Oranı Nedir?


Band genişliği, bir iletişim ortamının taşıyabileceği bilgi miktarını gösteren
bir ölçüdür. Söz gelimi, ses iletimi için band genişliği, iletilebilen en yüksek
ve en düşük frekanslar arasındaki farktır (Hertz). Bilgisayarlar arası
haberleşme için de benzer şekilde, band genişliği, saniyede iletilen bit sayısı
ile verilir.

Internet'teki bilgi iletim hızları çeşitlilik gösterir. Bilgisayarları ve
değişik ağları birbirine bağlayan hatlar, kablo (çoğunlukla fiber optik), uydu
ya da radyo link (yakın birimler için) bağlantılı olabilir. İnternette hat hızı,
saniyede iletilen "bit" sayısı ile (bps, bit/san) ölçülür. Söz gelimi, 64
kilobit/saniye hızındaki bir hat saniyede 64kbit=65556 bit iletebilir. Bu da,
ideal şartlarda, yaklaşık 8 kilobyte/saniye hızına denk gelmektedir. Söz gelimi,
böyle bir hat ile, tam kapasite kullanımında, 1 Megabyte'lık bir dosya yaklaşık
2 dakikada iletilecektir. Bir birimin, bağlantılarında kullanabileceği en fazla
hıza "Band Genişliği" denir. 64kbit/saniye bant genişliği olan bir hattı aynı
anda 10 birime kullandırırsak, buna göre hızımız, en fazla hızın ortalama
%10'una kadar düşer.

Günümüzde bağlantı hızları 9.6kbit/saniyelerden (modem bağlantısı)
100Megabit/saniyelere kadar geniş bir aralıkta değişmektedir. Yurt dışındaki
bağlantılarda, tipik hızlar, yaklaşık 5-10 Mega bit/saniyeler mertebesinde iken,
bu oran ülkemiz için, 64Kbit/san-2Mbit/saniyeler mertebesindedir

Yorum Yaz!

Kufur, hakaret iceren yorumlar onaylanmayacaktir..
Ziyaretcilerimizin IP Numaralari Gerektiginde Yasal islemler icin Kayit Altinda Tutulmaktadir.

Yorum Yok
Facebook Twitter Google+