Kategoriler
Burç Yorumları

Karışık Bilgiler

Gazeteler


POSTA

HURRİYET

SABAH

GÜNEŞ

FANATİK

AKŞAM

HABERTÜRK

MİLLİYET

FOTOMAÇ

RADİKAL

STAR

ZAMAN

Diğer Gazeteler1Click DVD Copy Pro

Programlar
Tan?t?m:
1Click DVD Copy Pro kolay kullan?ml? ve h?zl? i?lem yapabilen bir DVD film kopyalama yaz?l?m?d?r. Son ku?ak DVD filmleri kopyalayabilen yaz?l?m sahip oldu?u CPRx teknolojisi ile yüksek kalitede kopyalama yapabilmektedir. Ayr?ca bu teknoloji ile kendili?inden hata düzeltmeleri yap?lmas? da mümkündür. Farkl? tasar?m?yla tek t?klama ile DVD filmlerinizi kopyalamas?n?n yan? s?ra ayarlar bölümünden ek özellikleri kullanabilirsiniz. Çift katman DVD`lere de destek veren yaz?l?m bu alandaki en iyi alternatiflerden birisidir.

Yaz?l?m?n Genel Özellikleri
 • DVD film kopyalamak için yeni CPRx teknolojisi
 • Bütünle?ik DVD yazma motoru
 • DVD filmlerin yüksek kalitede kopyas?n? olu?turma veya ekstra özellikleri kullanma
 • DVD filmleri, televizyon dizilerini vb. videolar? kopyalama
 • DVD filmleri parçalamaya gerek kalmadan tek bir DVD üzerine kopyalama
 • DVD filmleri sabit disk üzerine kopyalama (dizüstü bilgisayarlar için muhte?em bir özellik)
 • Çift katmanl? medyalara destek
 • NTSC ve PAL DVD filmlerinin her ikisine de destek
 • Ücretsiz yaz?l?m güncellemesi ve 1 y?ll?k teknik destek.

  Yaz?l?m?n Normal Sürümünden Üstünlükleri
 • DVD kopyalama tekniklerinin herbiri için önceden ayarlanm?? tek t?klama özelli?i.
 • Filmler, ek ayarlar ve menüler için önizleme deste?i.
 • Film ve menüleri önizleme de hariç tutabilme ya da kapsama.
 • Ses, video ve altyaz? uzant?lar?n? özelle?tirebilme.
 • Kullan?lan video s?k??t?rma oran?n? denetleme.
 • DVD`yi yeniden kopyalamamak için ek yedek kopyalar olu?turabilme.
 • Kopyalarda Çok Kanall? Ses deste?i (Dolby Digital 5.1, DTS)

  Sistem Gereksinimleri
 • 500 MHz Intel Pentium 3 ??lemci
 • 256 MB sistem belle?i
 • 9 GB`nin üstünde bo? disk alan?
 • DVD yaz?c?

  Not: Yaz?l?m?n deneme sürümünde 10 günlük kullan?m ve 3 DVD kopyalama hakk?n?z bulunmaktad?r. Yaz?l?m?n tüm özelliklerinden s?n?rs?z biçimde yararlanabilmeniz için 79 dolar ödeyerek sat?n alman?z gerekmektedir.

  Not 2: Yaz?l?m?n normal sürümünü buraya t?klayarak innDirebilirsiniz.

 • [Sağ Tıklayın Hedefi Farklı Kaydet Yapınız]
  Bu Programın Full sürümünü sitemizde bulamazsınız programı satın almak için resmi sitesi ile irtibata giriniz.
  v 0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

  Facebook Twitter Google+