Kategoriler
Burç Yorumları

Karışık Bilgiler

Gazeteler


POSTA

HURRİYET

SABAH

GÜNEŞ

FANATİK

AKŞAM

HABERTÜRK

MİLLİYET

FOTOMAÇ

RADİKAL

STAR

ZAMAN

Diğer Gazeteler1Click DVD Movie

Programlar
Tan?t?m:
1Click DVD Movie film dosyalar?n?z? DVD, VCD veya SVCD biçimlerinde yazd?rman?za imkan veren bir video dönü?türme yaz?l?m?d?r. Tüm popüler film dosya biçimleri ile uyumlu olarak çal??an yaz?l?m AVI, DivX, XviD, MPEG-1, MPEG-2 ve QuickTime biçimlerine destek verebilmektedir. Bu biçimlere sahip olan tüm filmlerinizi tek t?klama ile medyalara yazd?rman?z? sa?lamaktad?r.

Yapman?z gereken öncelikle dönü?türmek/yazd?rmak istedi?iniz video dosyas?n?n kaynak(source) alan?nda seçmektir. Ard?ndan DVD, VCD veya SVCD biçimlerinin hangisiyle yazd?rma i?lemi yapaca??n?z? seçmeniz gerekmektedir. Yaz?l?mla PAL veya NTSC görünüm biçimlerinden hangisini isterseniz seçme ?ans?n?z da bulunmaktad?r. Son olarak (iste?inize göre önizleme yapabilirsiniz) Ba?la(Start) butonuna basarak i?lemi ba?latabilirsiniz.

Yaz?l?m?n Genel Özellikleri
 • DVD, VCD veya SVCD filmleri olu?turabilme.
 • AVI, DivX, XviD, MPEG1, MPEG2 ve QuickTime video biçimlerine destek.
 • Çift katmanl? medyalara destek.
 • Sade ve kolay kullan?m, tek t?klama ile i?lem yapabilme.
 • Ücretsiz yaz?l?m güncellemesi ve bir y?ll?k teknik destek.

  Profesyonel Sonuçlar
 • H?z ve kalite için MainConcept MPEG-2 kodlay?c?s?n? kullanma.
 • Yazd?rma ve DVD olu?turma i?lemlerinde sanayi standard? haline gelebilmek için Sonic Authorscript teknolojisini kullanma.

  Sistem Gereksinimleri
 • Windows 2000, XP, XP Pro veya XP Media Center Edition i?letim sistemi
 • 500 MHz ?ntel Pentium III i?lemci veya 256 MB sistem belle?i
 • Geçici DVD dosyalar? olu?turmak ve DVD yedeklerini alabilmek için 5 GB kullan?labilir bo? sabit sürücü alan?.
 • DVD/CD yaz?c? (DVD yaz?c? DVD yazd?rma i?lemleri için mutlaka gereklidir).

  Not: Yaz?l?m?n deneme sürümünde 10 günlük kullan?m ve 5 adet dönü?türme i?lemi yapma hakk?n?z bulunmaktad?r. Yaz?l?m?n özelliklerinden s?n?rs?z biçimde yararlanabilmeniz için 39 dolar ödeyerek sat?n alman?z gerekmektedir.

 • [Sağ Tıklayın Hedefi Farklı Kaydet Yapınız]
  Bu Programın Full sürümünü sitemizde bulamazsınız programı satın almak için resmi sitesi ile irtibata giriniz.
  v 0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

  Facebook Twitter Google+