Kategoriler
Burç Yorumları

Karışık Bilgiler

Gazeteler


POSTA

HURRİYET

SABAH

GÜNEŞ

FANATİK

AKŞAM

HABERTÜRK

MİLLİYET

FOTOMAÇ

RADİKAL

STAR

ZAMAN

Diğer GazetelerCopyToDVD SE

Programlar
Tan?t?m:
CopyToDVD SE, VSO Software`in ünlü CopyToDVD yaz?l?m?n?n sade ve ücretsiz sunulan sürümüdür. As?l sürümündeki baz? özellikler kald?r?lm??t?r fakat temel i?levlerini yetire getirebilmektedir.

Müzik, film, video, foto?raf ve veri dosyalar?n? kolayca yedekleyebilece?iniz yaz?l?m, bu dosyalar? CD ve DVD`lere çe?itli yollarla yazd?rabilmektedir. En önemlisi de FileDepot teknolojisine destek vermesidir.

Yaln?zca birkaç t?klama ile dosyalar?, klasörleri, resimleri, foto?raflar? ve müzik dosyalar?n? CD-DVD`ler üzerine yazd?rabilmenize imkan tan?yan yaz?l?m kullan?c? dostu bir arayüze sahiptir.

Yaz?l?m?n Genel Özellikleri
 • Ses: MP3, WMA, OGG ve APE dosya biçimleriyle Audio CD`ler olu?turma.
 • Veri: Çoklu oturum deste?i ile ISO/Joliet/UDF biçimleri kullan?larak CD veya DVD`ler olu?turma.
 • Video: Evinizdeki oynat?c?da oynatabilece?iniz yüksek uyumluluk düzeyine sahip DVD Video yedekleri olu?turma.
 • Ayarlar: Sahip oldu?unuz yaz?l?m?n genel davran??lar?n? sizin gereksinimlerinize uygun biçimde ki?ile?tirebilmeniz için gerekli olan izini veren çok say?da ayarlamaya sahiptir.
 • Uyumluluk Tüm popüler biçimler ve tüm CD-DVD yazd?rma ayg?tlar? ile uyumludur.
 • Geli?tiriciler: CopyToDVD yaz?l?m?n?n komut sat?r? ve toplu kullan?m uygulamalar? CD-DVD yazd?rma özelliklerine eklendi.

 • [Sağ Tıklayın Hedefi Farklı Kaydet Yapınız]
  Bu Programın Full sürümünü sitemizde bulamazsınız programı satın almak için resmi sitesi ile irtibata giriniz.
  v 0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

  Facebook Twitter Google+