Kategoriler
Burç Yorumları

Karışık Bilgiler

Gazeteler


POSTA

HURRİYET

SABAH

GÜNEŞ

FANATİK

AKŞAM

HABERTÜRK

MİLLİYET

FOTOMAÇ

RADİKAL

STAR

ZAMAN

Diğer GazetelerKaspersky Internet Security 2006

Programlar
Tan?t?m:
Kaspersky Internet Security 2006, ki?isel ve sunucu bilgisayarlar? güvenli?i için ç?tay? bir ad?m daha öteye ta??yan yepyeni bir uygulama.

Kaspersky firmas?, çok be?enilen 5 serisi antivirüs ve güvenlik deneyimlerini göz önünde tutarak, bu yeni 2006 sürüm güvenlik paketi ile, art?k güvenlik sektöründe bilirki?ilerden oldu?unu da tekrar kan?tl?yor. Bu komple güvenlik paketi, beraberinde antivirüs yaz?l?m?ndan, güvenlik duvar?na ve hacker aktiviteleri önlemesinden, ?ifrelemesine kadar birçok özellik ile beraber geliyor.

Program?n ayr?nt?l? özellikleri :

 • Çal??an uygulamalar ile ya?anan problemleri gideren yeni iSwift teknolojisi
 • Kullan?c? aktiviteleri kayd?
 • Zamanlanm?? güncelleme seçene?i
 • Internete ba?lan?ncaya kadar program? kapat?p, ba?lan?nca otomatik olarak aç?lmas?n? sa?layabilme
 • Azalt?lm?? desteklenmeyen program listesi
 • Yenilenmi? raporlama kayd?
 • Antivirüs teknolojisi yenilikleri
 • Öneri sistemi yenilikleri
 • Fareye hassas özel ana menü
 • Yenilenmi? listeleme kontrolleri
 • ??lem ilerlemesi çubu?u
 • Tüm i?lemleri gösteren özel saat simgesi
 • Hacker ve zararl? tüm aktiviteleri de belirleyip önleyebilme
 • Eski antivirüs ve güvenlik paketlerinden çok daha yeni ve güzel görünümlü paketsel bir arabirim
 • 250 adet yeni güvenlik kural?
 • Yenilenmi? SPAM önleyicisi ile POP destekli hesaplardaki e-postalar? önizleme yaparak kontrol edebilme imkan?
 • IMAP deste?i ve filtre seçenekleri
 • Güvenilmez programlar? da denetim alt?nda tutabilme
 • Yenilenmi? sihirbaz


 • Editörden : Denemelerimizde Kaspersky yaz?l?m?n?n virüs tan?ma ve temizleme konusunda Panda, Norton, McAfee, Nod32, Avast, PcCillin, F-Prot ve Mks gibi TÜM rakiplerinden daha üstün oldu?unu gördük. Kaspersky, eski sürümlerindeki sistem belle?i kullan?m?n? Beta 6 sürümleri ile çözmü? gözüküyor. En az?ndan program?n 6.0.1 sürümünün anl?k virüs taramas?, Spam önleyicisi, tüm reklam ve hacker engelleyicisi ve tüm güvenlik duvar? özellikleri çal???r durumda olmas?na ra?men P3 1000 i?lemcili bilgisayar?m?zda sadece 12 MB sistem belle?i kullan?m?na sahip olmas? bizi oldukça ?a??rtt?. Beta sürümlerinin sürekli 1-2 ayl?k lisans ?ifrelerinin de kullan?ma sunulmas? oldukça be?enimizi kazand?. Öyle ki program ücretli olmas?na ra?men sürekli güncelle?tirilen Beta sürümlerini yukar?da da yazd???m?z kodlar ile ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Kaspersky her?eyi ile dört dörtlük bir koruma program?. Sadece bazen bu koruma Cd yazarken ve bilgisayar?n?zda bir program çal??t?r?rken can s?k?c? olabiliyor zira çal??an her?eyi taramay? pas geçmiyor Kaspersky. Ancak bunu bir eksi olarak görmektense profesyonel bir koruma olarak görmeyi seçenlerdenseniz bizim gibi, Kaspersky 6`y? 13 MB`l?k ufak boyutu ile mutlaka innDirip deneyin. Ba?ka bir korumaya ihtiyac?n?z olmad???n? göreceksiniz.

  Ufak bir tüyo da verelim, Kaspersky ilk kurulumunda kar??n?za bilgisayar koruman?z?n nas?l ayarlanmas?n? istedi?inizi soran bir seçenek ç?kacak. Buradan varsay?lan ayarlar? de?il profesyonel kullan?c? ayarlar?n? seçin. Böylece sisteminizde, program?n tüm modülleri aktif hale getirilece?inden tam bir güvenlik sa?layabileceksiniz.


  [Sağ Tıklayın Hedefi Farklı Kaydet Yapınız]
  Bu Programın Full sürümünü sitemizde bulamazsınız programı satın almak için resmi sitesi ile irtibata giriniz.
  v 0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

  Facebook Twitter Google+