Kategoriler
Burç Yorumları

Karışık Bilgiler

Gazeteler


POSTA

HURRİYET

SABAH

GÜNEŞ

FANATİK

AKŞAM

HABERTÜRK

MİLLİYET

FOTOMAÇ

RADİKAL

STAR

ZAMAN

Diğer GazetelerideCAD Statik

Programlar
Tanıtım:
Üreticiden:
Betonarme yapı sistemlerinin statik ve dinamik analizi, boyutlandırılması, projelendirilmesi, güçlendirilmesi ve detaylandırılmasında kullanılan komple bütünleşmiş bir yazılım olan ideCAD Statik, inşaat mühendisleriyle mimarların ayrılmaz bir bütün olduğu bilinciyle interaktif Web ortamında ortak çalışma olanağı sağlıyor. Gerçek duvar, pencere, kolon, kiriş ve temel gibi elemanlar ile tasarım fırsatı sunan program, sonuçların ve yapı modelinin grafik irdelenmesini sağlayan eşzamanlı üç boyutlu arayüze de sahip.

Not: Programın bu demo sürümünde kaydetme ve çıktı alma olanakları bulunmamaktadır.

Programın genel özellikleri:

 • Nonlineer performans analizi (Push-Over/Statik itme)
 • Deprem Yönetmeliğine tam uyumluluk
 • TDY ve Fema 356 için hesap opsiyonları
 • Eşdeğer üçgensel, modal sabit, modal değişken, üniform ve kullanıcı tanımlı yatay yük artım şablonları
 • Başlangıç için zati yük seçimi
 • Performans noktası hesabı
 • Bina deprem performansının belirlenmesi
 • Kolon, kiriş ve perdelerin; akma sınırı (AS), hasar sınırı (HS) ve göçme sınırının (GS) tespit edilmesi
 • Nonlinner analizde P-Delta etkilerinin dikkate alınması
 • Plastik mafsal deformasyonlarını da içeren detaylı raporlar
 • Mantolama, perde takviyesi ve çelik çaprazlar ile güçlendirme hesapları
 • Güçlendirme detay çizimleri
 • Katlanmış plak ve eğik döşeme içeren sistemlerin hesabı
 • Tonoz ve kubbe hesabı
 • Her tür formdaki merdivenlerin statik / betonarme hesabı
 • İkinci mertebe teorisine göre (P-Delta) yapısal analiz
 • Yapı temel etkileşimli çözüm
 • Taban izolatörü (base isolator) kullanımı ile güçlendirme projeleri
 • Optimizasyon ile kolon ve kirişlerde en ekonomik boyutların seçilmesi
 • IFC standardına sahip tüm diğer mimari yazılımlarla uyumluluk sayesinde, mimari veri okuma ve yazma
 • EC II, EC 8, Din 1045 -2, ACI, ve SNIP kodlarıyla hesap yapabilme
 • İhale yasasının gerektirdiği koşullarda metraj olanağı
 • Birim fiyat listelerinin kullanıcı tarafından oluşturulmasına ek olarak, AMP programından data transfer edebilme. Programda oluşturulan metraj listelerini AMP programına aktarabilme
 • Maliyet hesapları
 • Katmanlı döşeme oluşturabilme ve bunların çizimleri
 • Proje dokümanlarının paftalara kolayca yerleştirilmesini sağlayan sayfa düzeni fonksiyonları
 • Kat planları dışında, yeni bir pafta dizaynı arayüzü
 • Tüm çizim ve resimlerin otomatik bloklanmasıyla, çıktı paftalarını çok hızlı ve kısa zamanda tasarlayabilme
 • Projede yapılan değişikliklerin çıktı paftalarına otomatik yansıması
 • Başka projelerde oluşturulmuş pafta bloklarını, çalışılan projeye çağırıp, mevcut proje verileriyle aynı paftada düzenleme
 • Pafta bloklarını dörtgen, poligon veya çember sınırlara göre belirleyip kısmi çizimler oluşturma. Örneğin; çıktı paftasında 1/50 tüm planla, plandan dairesel sınırla ayrılmış 1/10 kısmi detayı aynı paftada çiziciye gönderme olanağı
 • 3 boyutlu dwg, dxf, 3ds import export
 • Projeleri cde formatında sıkıştırarak, küçük dosya boyutlarında kayıt edebilme olanağı
 • Lokal koordinat açısını değiştirme
 • Bloklama olanağı: İki boyutlu tüm çizim ve ölçüleri, blok ve alt bloklar haline getirerek, tek bir obje gibi taşıma, kopyalama veya silebilme.
 • Objeleri kontur olarak çizebilme
 • Yeni projeyi; ayarları ilk haline getirerek, son çalışılan ayarları veya kullanıcı tanımlı “şablon proje” yi yükleyerek açma opsiyonları
 • Ekran görüntüsünü resim formatlarında kayıt edebilme
 • Wordpad, excel, video clip vb. dokümanları “nesne ekle” komutu ile ideCAD Statik ekleme ve bu dokümanlarda yapılan değişikliklerin proje içinde otomatik güncellenmesi
 • Elips objesi
 • IFC import, export
 • DWF, WRML, TIFF, PNG, TGA, SGI, PCX, PSD, CUT, AFP, ICO, CUR, ANI, PCD, FPX, PPM, PBM, PGM, SCT, RAS, XPM, XWD, WMF ve WPG formatlarıyla veri uyumluluğu
 • Poligon kolon oluştururken; çizgiye ek olarak yay, çember, eğri ve elips objelerini kullanabilme
 • Başka bir kirişle bölünmüş kirişin, bölen kiriş silinince, tek parça haline otomatik dönüşümü
 • Obje seçerek katman aç-kapa ve kilitle-çöz opsiyonu
 • Tüm objelerin çizgi tiplerini seçebilme
 • Bilgi girişlerinde metreye ek olarak diğer uzunluk birimleri, ayrıca feet ve inch seçenekleri
 • DWG, DXF import işleminde çizimleri blok olarak okuma
 • Obje seçim sırası belirleme: Üst üste çizilen objelerde yaşanan seçim karmaşasına çözüm olarak, seçilmek istenmeyen objelerin seçim sırası arkaya alınabiliyor
 • Kirişlere ve sürekli temellere dış ölçülendirme verebilme
 • Dış ölçülendirmede otomatik aks ölçü hattı
 • Ölçülendirmeyi patlatmadan, ölçü yazılarını taşıma, gizleme ve değiştirme olanağı
 • Çizim alanındaki herhangi bir ölçülendirme hattına, yeni objeler ekleme veya çıkarma
 • Etiket ölçü yazısını sonradan değiştirilebilme ve yazıyı istenilen açıda girebilme
 • Kiriş, panel ve sürekli temeli iç ölçülendirmede tanıma
 • Serbest ölçü ve iç ölçülendirmede parça+toplam ölçü hattı
 • Objeler arasındaki açıları öğrenebilme
 • İç ölçülendirmede kiriş ve boşluklara ek olarak, gösterilmesi istenen kolonları ölçü hattına dahil edebilme
 • Ölçü scale olanağı: Herhangi bir ölçülendirmenin oranı değiştirilmek istendiğinde (yazı boyu, ölçü çizgileri ve ayıraçlarının oranı vb.), bütün değerleri tek tek belli bir katsayıyla çarpıp, manuel olarak girmeye gerek kalmıyor. Program istenilen oranı, tüm parametrelere otomatik olarak uyguluyor
 • Mevcut bir taramaya sonradan boşluk açabilme
 • Taramaya otomatik dış kontur çizgisi ekleme
 • Kullanıcı tanımlı tarama oluşturmada kolaylıklar: 2 boyutlu herhangi bir obje çizilip, program kütüphanesine yeni tarama tipi olarak kaydedilebiliyor
 • Çizim alanındaki bir taramayı başka bir tarama tipiyle değiştirebilme
 • Tarama köşelerini yakalayabilme
 • Projeyi döndürünce taramaların da aynı açıda dönebilmesi
 • Çizim performansını arttırıcı optimizasyonlar sayesinde, hem kat planlarında hem de iki boyutlu çizimlerde çok daha hızlı ve verimli çalışabileceksiniz. Bu optimizasyonlardan bazıları:
 • Döşeme hesapları, statik ve dinamik analizde performans ve hız arttırıcı yenilikler
 • Yoğun projelerde perspektifte daha hızlı çalışabilmek için tel çerçeve moduna geçiliyor
 • İki boyuta aktarma hızlandırıldı. Ayrıca kat planları 2 boyuta aktarılırken; taramaları, kütüphaneleri ve merdivenleri patlatmama opsiyonu eklendi. Bu özellik ile 2d çizim pencerelerinde çok daha süratli çalışılıyor
 • “Obje kontur çizimi” komutuyla kütüphane, tarama, merdiven ve bloklar sadece dış kontur çizgileri ile oluşturuluyor. Böylece zum, pan, taşıma, simetri gibi işlemler ciddi biçimde hızlanıyor
 • Artık bazı objelerin iki boyutlu çizimlerini elde etmek için, tüm planı iki boyuta aktarmaya gerek kalmadan, sadece seçili objelerden 2d çizim oluşturulabiliyor
 • Bloklama
 • Projeye yerleştirilen resim, projenin arka planı olabiliyor. Resim opsiyonel olarak çizimin arkasına veya önüne alınabiliyor. Bu sayede, örneğin hava fotoğrafları planın altlığı olarak kullanılabiliyor
 • Projede kullanılan bitmapler proje içine otomatik kaydedilebiliyor. Böylece, farklı bitmaplar kullanılmış projeleri başka bir bilgisayarda açmak için, kullanılan tüm resim dosyalarını da taşımak gerekmiyor
 • Bitmap açısı, bitmap çizime yerleştirilirken verilebiliyor.
 • Merdiven, kolon ve kütüphane yerleşimiyle aynı kolaylıkta çalışılıyor.
 • Bitmap çizim alanına çağrılmadan, simetrisi alınabiliyor. Çizdikten sonra da taşıma, döndürme ve simetri işlemleri diğer tüm ideCAD Mimari objelerinde olduğu gibi yapılabiliyor
 • Bitmap yerleşiminde resmin hem boyu hem de eni referans oran olarak tanımlanıyor
 • Bitmap seçim penceresine getirilen önizleme olanağı ile resimler, çizim alanına yerleştirmeden görerek seçiliyor
 • Çoklu objelerde uzatma işlemi artık daha kolay; uzat komutu, birden fazla objeyi üzerinden çizgi geçirerek, tek bir seferde uzatacak şekilde çalışıyor
 • Materyal listesini bir adımda seçip, tüm materyalleri yükleyebilme
 • Mimari/statik modda, üst ve alt kattaki mimari/ statik objelerin izini görebilme: Bu olanakla zemin katta, 1. kattaki veya 1. bodrum kattaki duvarlarınızı veya kirişlerinizi görerek çalışabilecek, bu izlerin düğüm noktalarını, çalıştığınız katta yakalama noktası olarak kullanabileceksiniz
 • Objelerin katlardaki izini opsiyonel olarak çıktıya gönderme olanağı
 • Program açılışlarında kullanıma yönelik günlük ipuçları
 • Komutlarda seçim yaparken seçilmemesi gereken objeler program tarafından kapatılıyor. Böylece daha hızlı ve hatasız çalışılıyor. Örneğin poligon kolona dönüştür komutundayken, sadece iki boyutlu objeler seçilebiliyor, diğer tüm çizimler silik durumda görünüyor. Böylece hatalı obje seçimlerine program otomatik kontrol sağlıyor
 • F1 kısayolu ile programda hangi komutta çalışılıyorsa, o komuta ait hızlı yardım açılıyor
 • Seçim gerektiren modlarda (taşıma, döndürme gibi), durum çubuğunda seçili obje sayısı gösteriliyor
 • Kat planlarındaki 2d objeler, iki boyutlu çizim pencerelerine kopyalanabiliyor
 • Farklı tipte objeler seçiliyken, fare hangi objenin üzerindeyse o objenin ayarları ekrana geliyor

 • [Sağ Tıklayın Hedefi Farklı Kaydet Yapınız]
  Bu Programın Full sürümünü sitemizde bulamazsınız programı satın almak için resmi sitesi ile irtibata giriniz.
  v 0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

  Facebook Twitter Google+