Kategoriler
Burç Yorumları

Karışık Bilgiler

Gazeteler


POSTA

HURRİYET

SABAH

GÜNEŞ

FANATİK

AKŞAM

HABERTÜRK

MİLLİYET

FOTOMAÇ

RADİKAL

STAR

ZAMAN

Diğer GazetelerBirthday Reminder

Programlar
Tan?t?m:
Birthday Reminder ile art?k sevdiklerinizin, arkada?lar?n?z?n ve ailenizin do?um günlerini unutmayacaks?n?z. Program karma??k bir yap? yerine daha basit bir arayüz imkan? sunar ve i?inizi kolay bir ?ekilde yapabilirsiniz. Hat?rlamak istedi?iniz gün için bir mesaj düzenleyebilir ve program? Windows ba?lang?c?nda çal??mas? için ayarlayabilirsiniz.

Program do?um gününden önce bir hat?rlatma penceresi aç?p durumu size bildirir. Bu ?ekilde art?k do?um günü hediyesi almay? asla unutmayacaks?n?z. Ayr?ca yedekleme yapabilir ve do?um günü listenizi s?ralayabilirsiniz.

Özellikler
 • Kullan?m? kolay arayüz
 • Varolan do?um günü günlerini ve yeni giri?leri siler, düzenler ve ekleyebilirsiniz.
 • Do?um günü listesi için yedekleme ve d??ar?dan veri alma özelli?i
 • Önceden tan?ml? do?um günü hat?rlatma penceresi
 • Do?um günü yorumlar? ayarlanabilir.
 • Windows ba?lang?c?nda çal??t?r?labilir.
 • 126 Kb dosya boyutu ve dü?ük sistem gereksinimi
 • Program USB bellek, disket ve di?er ç?kart?labilir medyalara kurulabilir.

  K?s?tlama
  Program? 10 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Ayr?ca deneme süresini 30 güne ç?kartabilirsiniz. Bunun için buraya t?klayarak üretici sitesinden kay?t olmal?s?n?z. Do?ru e-posta adresi girdi?inizde e-posta adresinize bir mesaj gelecek. Gelecek mesaj içinde bulunan ba?lant?ya t?klad???n?zda kay?t bilgileriniz onaylanacak ve daha sonra e-posta adresinize program? 30 gün kullanabilmeniz için gerekli kay?t anahtar?n?z gelecek. Bu uzatma anahtar?n? program?n `Register > Enter Key` bölümüne girmeniz yeterli. Bu sayede program?n deneme süresini 30 güne ç?kartabilirsiniz.

  Program?n lisansl? fiyat? ise 9.99$`d?r.

 • [Sağ Tıklayın Hedefi Farklı Kaydet Yapınız]
  Bu Programın Full sürümünü sitemizde bulamazsınız programı satın almak için resmi sitesi ile irtibata giriniz.
  v 0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

  Facebook Twitter Google+