Kategoriler
Burç Yorumları

Karışık Bilgiler

Gazeteler


POSTA

HURRİYET

SABAH

GÜNEŞ

FANATİK

AKŞAM

HABERTÜRK

MİLLİYET

FOTOMAÇ

RADİKAL

STAR

ZAMAN

Diğer GazetelerBatch Picture Resizer

Programlar
Tan?t?m:
Bilgisayar?n?zda bulunan büyük boyutlu resimlerin ebatlar?n? dü?ürmeye ve bu resimler üstüne metin ya da logo filigran eklemeye yarayan bir programd?r. Program?n kullan?m? kolay oldu?u için rahat bir ?ekilde resimlerinizi boyutland?rabilirsiniz.

Bunun için yapman?z gereken sadece `File` menüsünden ya da ana pencereden `Add files` butonuna t?klay?p, resimlerinizi seçip, (ayr?ca `Add folder` ile klasörü de seçebilirsiniz) daha sonra program?n ana penceresinde bulunan ayarlamalar? düzenleyip `Start` butonuyla ba?latabilirsiniz.

Ayr?ca resimleri döndürebilir, dosyan?n yeni ad?na önek (prefix) ya da sonek (suffix) ekleyebilir; boyutland?rma türünü seçebilir (piksel ya da % olarak), hedef klasör, çözünürlük ve ç?kt? resim biçimi ayarlayabilirsiniz.

Özellikleri
 • Resimleri tek ya da toplu olarak boyutland?rabilir.
 • Resimler için metin ya da logo filigran ekleyebilir. (deneme sürümünde haz?r `Trial Version` filigran de?i?miyor.)
 • Tüm büyük resim türlerini destekler. (JPG, BMP, TIFF, GIF, PNG, PCX, TGA)
 • JPEG resimleri otomatik dönü?türebilir.
 • H?zl? ve kolay kullan?ma sahiptir.
 • Boyutland?r?lacak resimlere önek ve sonek eklenebilir.
 • Resim boyutland?rma `%` ve `piksel` olarak ayarlanabilir.
 • Resimleri döndürebilir, griye çevirebilir.
 • Tuval boyut de?i?ebilir.
 • Ç?kt? dosyalar için çözünürlük de?i?ikli?i ve s?k??t?rma oran? özelli?ine sahiptir.

  Program?n lisanl? kullan?m fiyat? ise 19.50$`d?r.

 • [Sağ Tıklayın Hedefi Farklı Kaydet Yapınız]
  Bu Programın Full sürümünü sitemizde bulamazsınız programı satın almak için resmi sitesi ile irtibata giriniz.
  v 0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

  Facebook Twitter Google+