Kategoriler
Burç Yorumları

Karışık Bilgiler

Gazeteler


POSTA

HURRİYET

SABAH

GÜNEŞ

FANATİK

AKŞAM

HABERTÜRK

MİLLİYET

FOTOMAÇ

RADİKAL

STAR

ZAMAN

Diğer GazetelerFast File Renamer

Programlar
Tan?t?m:
Fast File Renamer, ayn? türdeki dosya gruplar?n?n isimlerinde yap?lmas? gereken de?i?iklikleri toplu olarak ve h?zl? bir ?ekilde yapabilen ücretsiz bir yaz?l?md?r. Daha önce üzerinde de?i?iklik yapt???n?z dosyalar? "simulate" özelli?i sayesinde, ba??ndaki y?ld?zdan anlayabiliyorsunuz. Dosyalar?n tümünün sonuna ya da ba??na istedi?iniz bir metni ekleyebiliyorsunuz. Yazd???n?z herhangi bir metinin ç?kar?lmas?n? sa?layabiliyorsunuz. Ayr?ca yanl?? yaz?lan dosya adlar? için, yanl?? kelimeleri yeni ekledi?iniz sizin kelimenizle de de?i?tirebiliyorsunuz.


[Sağ Tıklayın Hedefi Farklı Kaydet Yapınız]
Bu Programın Full sürümünü sitemizde bulamazsınız programı satın almak için resmi sitesi ile irtibata giriniz.
v 0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

Facebook Twitter Google+