Kategoriler
Burç Yorumları

Karışık Bilgiler

Gazeteler


POSTA

HURRİYET

SABAH

GÜNEŞ

FANATİK

AKŞAM

HABERTÜRK

MİLLİYET

FOTOMAÇ

RADİKAL

STAR

ZAMAN

Diğer GazetelerPBT PRO

Programlar
Tanıtım:
Üreticiden: Periyodik bakımların planlanmasını, bakımların ve arızaların kayıt altına alınmasını, maliyetlerin malzeme, personel, firma bazında izlenmesini sağlayan ve bu sayede makinelerin ömrünü ve verimliliğini artırmayı, bakım masraflarını ve zaman kaybını en aza indirmeyi amaçlayan bir periyodik bakım takip programıdır.

Makinelerin periyodik olarak kontrol edilerek olası bir hatanın önceden fark edilmesi, bakım alanında avantaj sağlamaktadır.

Bozulması beklenen makine veya parçaların yedeklerinin stok kontrolleri sayesinde temin edilerek, zamanında değiştirilmesi sayesinde fabrika üretimi en az kayba uğramış olur.

Bilgisayar üzerinde PBT-PRO periyodik bakım takip yazılımı ile her noktada yapılan bakımların ve arızaların kayıtları saklanmakta ve arıza yönetimi yapılmaktadır. Bu sayede, aynı noktada daha önce elde edilmiş sonuçlar ile yenileri karşılaştırılarak maliyet analizleri gerçekleştirilebilir. Planlı bakımlar için ileriye yönelik bakım politikaları, Arıza Yönetimi, yedek parça ve kaynak ihtiyaç planları yapılması sağlanır.

Genel Bakış

Sağlıklı bir üretimin yapılabilmesi, üretim programlarının aksaksız gerçekleştirilebilmesi, makine ve insan faktörlerinin uyumlu çalışmasına bağlıdır. İşletmelerde takım veriminden yüksek düzeyde ise planlı çalışma koşullarına bağlıdır. Makinenin arıza yaparak beklemelere neden olması tüm çalışma sistematiğini bozar. İşletmelerin bugünkü rekabet şartlarında ayakta kalabilmesi, ürün kalitesi ve takım kalitesi ile eşdeğer duruma gelmektedir.

Bir üretim hattında, planlanan üretimin yapılması beklenirken, ortaya takım arızası gibi ciddi sorunlar çıkabilmekte ve bu sorunlar yarattıkları kesintiler ile üretim planlarını altüst edebilmektedir. Bu durum bir işletme için kâbus niteliği taşır, bu yüzden işletmelerdeki bakım faaliyetleri kritik öneme sahiptir. Bakım faaliyetlerinin belirli amaçlara yönelik olarak bilinçli ve planlı bir şekilde yürütülebilmesi gerekmektedir.

Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım getiren PBT Plus (Periyodik Bakım Takip Yazılımı), ilgili faaliyetlerin bir bütün olarak ele alınmasını sağlayarak, bilinen planlı ve arıza bakım faaliyetlerini, arızaları azaltma, bakımları kolaylaştırma ve bakım personelinin sorumluluk ve motivasyonlarını arttırarak disipline edebilecek şekilde tasarlanmış bir bilgisayar yazılımıdır.

Şu bir gerçektir ki, bugünün rekabet koşulları eskiye nazaran çok değişmiştir. İşletmelerin karlılıklarını koruyabilmesi hatta arttırabilmesi, çok iyi bir stratejik planlama ve iş süreçleri analizini beraberinde getirmektedir. İşte bu koşullar altında,
üretimi aksatmadan bakım maliyetlerini düşürmek bir işletme için kaçırılmayacak bir fırsattır. PBT Plus ` ı önemli yapan en önemli
unsur da budur.

Kullanım Kolaylıkları
 • Windows Tabanlı kullanımı kolay özelleştirilebilir arayüz
 • %100 Türkçe
 • Sihirbazlar yardımıyla kolay hızlı ve hatasız kayıt girebilme
 • Ekipman, malzeme ve bakımları çoğaltabilme
 • Otomatik işemri hazırlayabilme ve çoklu işemri basabilme
 • Son derece detaylı analiz ekranlarıyla interaktif çalışabilme
 • MS Windows Office uygulamalarıyla tam uyum
 • MS SQL açık veritabanı desteği
 • Özelleştirilebilir ve esnek raporlar
 • Hatırlatıcı sayesinde P. Bakımları, stok seviyelerini ve iş emirlerini izleyebilme
 • Yedekleme & Geri yükleme
 • Parametrik Yapı, Esnek Raporlama ve Grafik Desteği
 • İSO’nun gereksinimlerinin karşılanması
 • Bakımlar ve maliyetlerinin kolay analizleri
 • Barkod destekli
 • Diğer sistemlerle uyum

  Bilgisayar Destekli Bakım Sisteminin Yararları
 • İşletmedeki tüm üretim araçları ve donanım için standart bir koruyucu bakım sistemi sağlar.
 • İşletmedeki önemli donanımın her parçasının ayrıntılı tanımını sağlar.
 • Çok fazla ayrıntılı olmayan, çoğunlukla kontrol listesi şeklindeki iş talimatları, çeşitli düzeylerdeki bakım elemanına yol
  gösterir. Bu talimatlar tecrübeli elemanların gerektiğinde kendi yargılarına göre hareket etmelerine olanak sağladığı gibi,
  fazla tecrübeli olmayanların da görevlerini yerine getirmelerini sağlar.
 • Geçmişe ait maliyet ve onarım sıklıkları istenildiğinde derhal elde edilebilir. Bu bilgiler onarım veya yenileme kararlarının en ekonomik düzeylerde verilmesinde yardımcı olur.
 • İşletmedeki tüm donanımın güvenilir bir dökümünü sağlar.
 • Yöntemlerin, yolların ve bakım zamanlarının standardizasyonunu sağlar.
 • Korucuyu bakım programının etkili şekilde takip ve kontrolünü sağlar.
 • Arızaların ve duruşların analizine imkân sağlar.

  İş Emirleri
 • İş emri hazırlama ekranı ile, iş planı, planlar, maliyetler, işçilik, malzeme, takım, arıza analizi ve ilişkili dökümanlar gibi detaylı bilgiler takip edilir.
 • İş İstekleri ekranı ile günlük bakım taleplerinin sisteme girilmesini sağlar.
 • Hızlı Raporlama ekranı ile bakım işlerinin tek aşamalı olarak sisteme girilip kapatılmalarını sağlar
 • İş emirlerini gerçek zamanlı olarak güncellenen kritiklik seviyelere göre planlanır.
 • Gerçek zamanlı bütçelerin veya tahmini maliyetlerin gerçek maliyetler veya geçmiş iş emirleri ile karşılaştırılmasını sağlar.
 • İş öncesinde durdurulması gereken iç/dış makineleri belirler.
 • İşemri üretimi için birden çok kriterin kullanılmasını sağlar.
 • İşlem veya İş Planı bazında çoklu miktar ve maliyet takibi yapar.
 • İşemirlerini herbiri kendi malzeme, işçilik ve alet tahminlerini içeren işlemlere böler.
 • Malzeme, işçilik ve servis maliyet tahminleri için otomatik olarak en son fiyatları kullanır.
 • Servis ve Güvenlik Talimatlarını içerir
 • İşemirlerinin ileri bir tarihe yönelik planlaması yapılabilir.
 • Bakım ve arızalarda yapılacak iş tanımları ve kullanılacak malzemeler detaylı olarak iş emirlerinde listelenebilir.
 • İşemirleri email olarak internet aracılığıyla istenilen noktaya gönderilebilir.

  Hangi Sektörlerde Kullanılabilir
 • Otomotiv
 • Tekstil
 • İnşaat
 • Otel
 • Hastane/Sağlık Mrk.
 • Nakliye/Taşımacılık
 • Denizcilik Hiz.
 • Kamu Kurumları
 • Endüstriyel Üretim
 • Enerji Santralleri
 • Depo/Antrepo
 • Bilgisayar
 • Servis Sağlayıcı
 • Telekomikasyon
 • Programın 7.08 Mb boyutundaki standart sürümünü buraya inndirebilirsiniz.

  Not: Program hakkında daha geniş bilgiyi üretici sitesinden alabilirsiniz.

 • [Sağ Tıklayın Hedefi Farklı Kaydet Yapınız]
  Bu Programın Full sürümünü sitemizde bulamazsınız programı satın almak için resmi sitesi ile irtibata giriniz.
  v 0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

  Facebook Twitter Google+