Kategoriler
Burç Yorumları

Karışık Bilgiler

Gazeteler


POSTA

HURRİYET

SABAH

GÜNEŞ

FANATİK

AKŞAM

HABERTÜRK

MİLLİYET

FOTOMAÇ

RADİKAL

STAR

ZAMAN

Diğer GazetelerHasret bitsin!..

ŞİİRLER
Sultân-i Dil-ârâm, Ar$a uzandi fîrâk
Gamm-gîn Yevmde galeyân, kalbi eyler in$irâk
Çün ümîdim vuslattir, ola mi zuhur, merâk?
Temennimdir ittisâl, Mevlâm eylesin nasib...
Mesrûriyyet Kervani, alsin bizi müntesib...

Isfirâr-i benz ile, rengim uçmus, ne çâre?
Oda gir-yân cigerim, hem dehlizde üsâre
Füsûnkâr Rüveydesiz, kapanir mi kim yâre?
ITRINI, râyihâni, isterim Rabbden niyâz...
Kabahat mi ola ki, Ona ilticâ, IYÂZ?

iftirâk-i ahvâle, bu tebligât mütercim
Gönül-Dîmag cenginde, hissiyâtimdir hercim
isit kim nidâlari, feryâdimdir habercim
Zül-Celâle mâlumdur, O Muîn etsin nusret...
i$ar ile, söz ile, nihâyet bulsun hasret...

11.09.2000 Landsberg 04:10
Facebook Twitter Google+